Mobildekning i P2

Det er satt opp et trådløst nett i nederste plan i garasjen (P2). Detter er samme type nett som man har i leiligheten. Hvis man kobler seg på dette trådløse nettet, og aktiverer WiFi Tale på mobilen kan man ringe og sende SMS som om man hadde mobildekning. Det kan også brukes til å koble biler på nett hvis det er støtte for det i din bil.

Navn på nett (SSID): K71
Passord: SameietK71

Fremgangsmåte

  1. Koble til det trådløse nettet “K71” (finnes bare nede i P2). Se passord over.

  2. Aktiver WiFi Tale på mobilen

    • iPhone: Åpne Innstillinger – Velg Telefon – Velg Wi-Fi anrop – Aktiver Wi-Fi anrop. Når WiFi anrop er aktivert vil mobilen automatisk benytte Wi-Fi til samtaler og SMS ved behov.

    • Android: Åpne Innstillinger – Velg Wi-Fi anrop – Skru på. Den vil foreslå “Wi-Fi foretrukket”, og vi anbefaler dette valget.

Info om WiFi Tale hos Telenor og Telia. Hvis du trenger hjelp til å sette opp WiFi Tale ta kontakt med din nettoperatør. Ice støtter foreløpig ikke WiFi Tale.