Regler for bruk av felles takterrasse i A3

Sist oppdatert mai 2015.

Vi forventer at beboere bruker sunn fornuft og vanlig folkeskikk når man bruker et felles område. I tillegg må følgende regler følges. Vi gjør dette slik at alle kan trives og kose seg på den flotte takterrassen, hvis alle tar ansvar så vil dette bli en flott takterrasse for alle. Brytes reglene vil det få konsekvenser som nekt av tilgang til takterrassen. Disse reglene er basert på Husordensreglene og kan sees på som en konkretisering av disse for den felles takterrassen.

Det er beboere i seksjon 59 - 85 som har tilgang til felles takterrasse (ref  sameiets vedtekter).

  1. ameier er ansvarlig for at reglene blir overholdt av egen husstand, leietagere eller andre personer som er gitt adgang til seksjonen eller sameiets eiendom.
  2. Ved brudd på reglene bes berørte partner ordne opp seg imellom. Dersom dette ikke fører frem, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre. Kun skriftlige klager blir behandlet. Klager på overtredelser av reglene må være konkrete med hensyn til hvemdet klages på, hva årsaken er og når grunnlaget skjedde (dato / klokkeslett).
  3. Skal man ha selskap o.l. å være mange, må man gi beskjed om dette på forhånd til terrasseansvarlig, slik at det ikke krasjer med andre som vil bruke den samme dag. Nabovarsel skal settes opp på tavlen nede i U1.
  4. Man skal ta med seg askebeger og søppelpose selv, og dette skal man helt klart ta med seg når man er ferdig. Ingen ting skal bli liggende til dagen etter.
  5. All søppel skal fjernes samme dag/kveld, søler man må man vaske bort eventuelle flekker.
  6. Har man med seg hund må man sørge for at den har fått en skikkelig tur først, slik at den ikke gjør fra seg på takterrassen. Er allikevel uhellet ute, må man fjerne og vaske all møkk umiddelbart.
  7. Ingen ting skal kastes over glassgjerdet, eller over kanten.
  8. Man må ta hensyn til naboer med tanke på høylytt støy, slik som musikk etc. Musikk må skrus av kl 23.00. Etter midnatt må man være svært stille, slik at naboer ikke blir forstyrret. Dette følger av Husordensreglene.
  9. Ingen kan låne andre naboers utemøbler som er innlåst i bodene uten tillatelse, gjør man det kan man bli erstatningsansvarlig.
  10. Bodene skal alltid være låst, for å hindre misbruk eller tyveri. Var du sistemann og ikke låste, kan du bli erstatningsansvarlig dersom møbler blir stjålet.


Terrasseansvarlig:
Anne- Synnøve Wilhelmsen
annewilh@gmail.com
Mob. 934 03 401