Ta kontakt hvis du ønsker å legge ut noe. 

(Meldinger som legges ut ligger i minst tre hele kalendermåneder)

Ønsker å leie leilighet:

  • <ingen for øyeblikket>

Ønsker å leie ut garasjeplass:

  • 1/19 Helle Natvig i nr 106. Tlf: 922 83 162. E-post: hellenatvig@hotmail.com

  • 1/19 Arne Engen i nr 122. Tlf: 468 96 544. E-post: arneen50@gmail.com

    (Plass 122 har lademulighet for el-bil; 2 måneders gjensidig oppsigelse)

  • 4/19 Kristin By Adeler i nr 38. Tlf: 977 37 744. E-post: kristinbya@gmail.com

Ønsker å leie garasjeplass:

  • <ingen for øyeblikket>

Ønsker å leie sportsbod:

  • <ingen for øyeblikket>