Kirkeveien 71 er delt opp i A til F. Mens A og F har mange leiligheter, har B,C,D og E kun en leilighet. Disse har egen inngang fra bakkeplan. For A og F er det følgene leiligheter:

  • A1: 1-39 (venstre for inngang)
  • A2: 40-58 (høyre for inngang)
  • A3: 59-85 (nybygget)
  • F:   87-126