Feiing av garasje og utearealer 11 og 15 april

Garasje - 11 april kl 08.00-16.00

I den forbindelse må alle biler o.l. flyttes ut fra garajseanlegget.

Utearealer - 15 april kl 14.00-17.00

I den forbindelse må p-plassene og fellesarealer tømmes for biler.

ABVK tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av for eksempel steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler eller lignende som ikke er fjernet på de satte datoene.