Esker fra Telenor i container

Hei,

Vi ber dere vennligst om å vente med å kaste eskene fra Telenor (ruter og tv-boks), til container kommer den 6.mai. Dette for å ikke fylde opp våre papp og papir beholdere.

Takk for hjelpen og forståelsen

Hilsen

Styret