Feiing av uteområder

ABVK kommer for å feie uteområdene FREDAG 4 mai kl 1300-1700.

 

I den forbindelse må p-plassene (ute) og fellesarealer tømmes for biler.

Asker & Bærum VaktmesterKompani tar ikke ansvar for evnt. skader som følge av f. eks steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler el. l. som ikke er fjernet.