April

Det er endelig vår i luften og da er det på sin plass med litt info fra oss før årsmøtet.

Innbruddet: 

Under innbruddet som var før påske ble det totalt stjålet 5 syker, og flere ble ramponert. 4 innbrudd i forskjellige biler, en snøfreser ble tatt og en lader. Flere postkasse ble brutt opp. På grunn av at garasjeportåpnere ble stjålet måtte vi kode om alle garasjeportåpnere.

Innbruddet ble politianmeldt, bevis (film) oversendt politiet og saken er fortsatt under etterforskning. Vi håper beboere har fått igjen på forsikringen for det de har mistet.

Dugnad:

Dugnad blir holdt 14 Mai, slik at vi får det fint før 17 mai. Informasjonsskriv og påmelding kommer etter årsmøtet.

Container vil bli satt ut 11-15 mai slik at folk kan kaste det de måtte trenge å bli kvitt.

Sølvkre:

Det er blitt meldt inn til styret at ett fåtall seksjoner har eller har hatt sølvkre i leilighetene sine. Forekomstene er små, og det er så vidt vi vet snakk om få dyr. Sølvkre er helt ufarlige og ødelegger ikke boliger. Men de er naturligvis ikke noe vi ønsker å ha i husene våre. De bor ofte på bad (rundt sluk) og i boder. Dyrene er veldig lyssky og sees ofte kun i det man skrur på lyset i rommet hvor de befinner seg. Vi anbefaler folk som observerer disse om å drepe de med ett papir og kaste de i toalettet. Disse kommer ofte i hus gjennom pappesker med møbler (gjerne fra IKEA)

Vannlekkasje:

Det har vært vannlekkasje fra to leiligheter i 6 etasje ned en leilighet i 5 etasje. Stor snøsmelting og tette avløp på balkonger kan resultere i flere lekkasjer. 

Det er veldig viktig å sjekke avløp på terrasser vår og høst. Dette er spesielt viktig om du har toppetasje eller annen balkong hvor det samler seg snø. 

Ventilatorer:

Det er mange som forteller at de sliter med dårlige ventilatorer. Vi har vært i kontakt med Bjerke ventilasjon og spurt om råd. De sier at folk er flinke til å vaske filtrene i ventilatorene sine. Men det få vet er at man bør vaske spjeldet lenger oppe i ventilatoren med Zalo. Ofte er disse spjeldene så tilgriset i fett at de ikke åpner når eier vrir om bryteren. Dersom eier av seksjon ønsker service på ventilator (for egen kost) kan de kontakte styret for å få kontaktinfo til Bjerke. 

Sykler:

Kjære sykkeleiere som har bedt om plass i sykkelbodene våre.

Som dere ser av vedlagte Excel ark har hver bod sitt ark.

I fjor så listen slik ut, og nå trenger vi en oppdatering.

A. Sjekk hvor du har sykkelplass

B. om du fremdeles har behov for plassen

C. om du kan avgi plass til noen av dem som sykler hver dag

D. vennligst gi tilbakemelding så vi kan oppdatere listen:

sidsel.mork@icloud.com