Reklamasjoner

Kjære Beboer i K71

Det er nå passert over fem år siden beboere flyttet inn i A bygget. Derfor skal styret i sluttoppgjør med ABBL og AF gruppen, her skal vi blant annet få avsluttet de siste reklamasjonene som er igjen. 

Styret har ansvar for å følge opp reklamasjoner på fellesarealer, men vi ønsker også å hjelpe til med de reklamasjonene folk måtte ha utestående i sine seksjoner slik at vi kan få lukket alle saker.

Dersom du allerede har reklamert på ett eller flere punkt i seksjonen din ber vi deg om å sende en liste over reklamasjoner du har sendt inn (innenfor 5 års fristen) til oss på mail.Dette gjelder reklamasjoner som er sendt til ABBL eller Ove Grønbech. Klager til styret og andre ting som ikke er relevant i denne omgang bes vente med nå. 

Kort fattet: Dersom du har reklamert på feil/mangler i din seksjon og feilen ikke er utbedret. Samt at reklamasjonen var sendt til ABBL eller Ove Grønbech innenfor fem-års fristen. Send oss en mail slik at vi kan drøfte sakene i sluttoppgjøret. 

Dette gjelder både A og F, selv om F har nesten to år igjen av reklamasjonstiden.

Svar best sendes til oss innen i morgen tidlig.

Til info vil mail fra styret heretter komme fra adressen: sameietk71@gmail.com Vær obs på at det kan havne i søppelpost.