Februar

Nå håper vi det snart er slutt på snøen og at våren begynner å titte fram. Det er veldig mye snø overalt, men måkingen har gått bra.

Årsoppgjør

Rett før jul ble det vedtatt å fjerne kravet om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak. Vedtaket får virkning fra regnskapsåret 2017.  Det betyr også at lovverkets begrensing i kravet for årsberetningen for små foretak er borte. Styret vil derfor erstatte styrets årsberetning med «Informasjon fra styret». Informasjonen anses ikke å være en del av årsoppgjøret. Vi vil benytte noen av punktene fra årsberetningen som mal for vårt informasjonsdokument.

Mail i styreportalen

Gjennom vår forretningsfører ABBL har vi en styreportal som styret benytter. Det er nå blitt mulig å opprette en egen styremail og få den integrert i styreportalen.  Dette vil gjøre det langt enklere å sende mail til alle eierne i Kirkeveien 71 med registrert e-post adresse. Vi vil starte med dette fra mars.

Årsmøte

Som dere allerede har fått varsel så går Årsmøte for Kirkeveien 71 av stabelen mandag den 23. april på Bekkestua bibliotek. Eventuelle forslag til årsmøte må meldes innen 11 mars. Endelig innkalling med klokkeslett kommer.

Valg av styre

Vi håper det er noen av dere som har lyst til å ta på dere et styreverv. Vi trenger en ny sekretær og et nytt varamedlem. Det er et hyggelig, seriøst og hardtarbeidende styre i Kirkeveien 71. Vi har møte en gang per måned og har ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver mellom møtene. Meld deg til valgkomiteen ved carl@fosli.net.

Grusdekke fra 2. til 6. etasje

Reklamasjon av det grusbelagte dekket utenfor heisen og i trappene i A1 og A2 har ikke ført fram. Vi har derfor bedt fire ulike firmaer om tilbud på å fornye dette slik at det ikke avgir løs sten/sand. Tilbudene skal være på plass før påske, og vi planlegger og få dette gjennomført i løpet av mai om været tillater det.

Vårdugnad

Primo mai vil styret arrangere den årlige vårdugnaden. I den forbindelse planlegger vi også å male dørene fra 1. til 6. etasje i A1 og A2 ut fra heisen.

Maling av støyskjerm

Støyskjerm mot Esso var planlagt malt sommeren 2017. På grunn av vær opp mot ledige ressurser ble dette ikke gjennomført. Dette er på nytt planlagt kommende sommer.

Avfall

En av avfallsbrønnene for papir er byttet til restavfall. Matavfall erstattet en for restavfall. Det gjorde at vi fikk for lite kapasitet på restavfall.

El bil lading

Vi har mottatt kroner 50 000 i støtte fra Bærum Kommune. Vi kan derfor sette hele anlegget i bestilling. 
Oppstart arbeider tidlig i mars. Ferdigstillelse månedsskiftet mars/april.

Info om elbil lading kan også leses på K71s hjemmeside under nyttig info.