Januar

Kjære beboere i Kirkeveien 71, Godt nytt år!

Ekstraordinært Sameiermøte

Den 18. Januar kl 18.00 vil det ble avholdt ekstraordinært sameiermøte på Bekkestua Bibliotek. Det er kun et punkt på agendaen. Det er investering i infrastruktur i garasjeanlegget for lading av El-biler. Egen innkalling vil bli sendt ut.

Aggregat i A2 står

Ventilasjonsaggregatet i A2 står. Vi venter på nye deler. De kommer på mandag og feilen blir da utbedret.

Juletrær

ABVK vil som tidligere år kjøre bort juletrær. Siste frist for å legge de ut ved avfallsanlegget er mandag i kommende uke.

Avfall

Vi må be om at ingen setter fra seg avfall utenfor avfallscontainerne.