LADING AV ELBIL OG HYBRIDBIL

Lading av bil skal foregå via felles ladeanlegg. For å lade trenger man en ladeboks på sin plass. Boks kan bestilles via styret, og bekostes av den enkelte beboer. Forbruk av strøm avregnes og faktureres den enkelte beboer. Det blir lagt på en administrasjonskostnad på månedlig forbruk. Det er ikke lov å lade via felles stikkontakt i garasjen.

LADEINFRASTRUKTUR OG LADESTASJONER

Det er lagt opp et nytt, moderne opplegg som gjør det fleksibelt for alle å knytte seg til med sin egen lader. Anlegget stod klart til bruk i mai 2018.

Ladestasjonene som monteres på de parkeringsplasser som ønsker dette er av typen "semi-hurtige" ladestasjoner Business Line fra EVBox (se www.evbox.no) som bruker tilkoplingskabel type 2, modus 3 lading. Dette er den vedtatte standard for denne type lading som alle moderne elbiler og ladbare hybrider som selges i Norge bruker. Ladekapasitet på disse laderne er fra 3,6 til 22 kWh. Reell ladekapasitet bestemmes av den enkelte bilmodell og den totale belastning på strøm i garasjen. Alle laderne er koplet på nett med fjernsupport og direkte avlesing av virkelig strømforbruk.

HVEM KAN LADE

Disse ladestasjonene er beregnet for den enkelte bruker på sin parkeringsplass. Hvis man har besøk/gjester med elbil vil det være mulighet for å lade alle typer elbiler/ladbare hybrider med disse ladestasjonene. Hvis man f.eks. låner ut sin parkeringsplass til naboen, bruker naboen sin ladebrikke og alt strømforbruk vil da registreres på naboen.   

Ladebrikke

For å ta i bruk ladestasjonene må den enkelte bruker/beboer ha en ladebrikke (RFID nøkkelring) som skal brukes ved oppstart og avslutning av ladingen. Dette er både en sikkerhet for at ingen kan bruke ladestasjonen uten godkjent ladebrikke, og fordi alt strømbruk måles direkte via en sertifisert måler som er innebygget i ladestasjonen. Ladebrikken kan du bestille via en egen bestillingsside hos EVBox: https://evbox.no/produkter/ladebrikke

I feltet "Navn på borettslag/sameie/firma", skriver du "Kirkeveien 71 Sameie".

Ladebrikken er gratis. Hvis du allerede har en ladebrikke fra Elbilforeningen kan denne brukes også i dette anlegget. Denne må også registreres via samme linken som ovenfor.

Månedlig, spesifisert faktura for all lading sendes som e-post. Det vil etter hvert også bli mulig å logge seg inn på en egen "Min Side" og følge opp sitt eget ladeforbruk.

HVEM BETALER FOR LADESTASJONENE OG STRØMMEN?

Vi har tilrettelagt ladeløsningene slik at de som bruker ladestasjonene betaler for strømmen de bruker, samt et påslag som dekker kostnadene til installasjon og drift/administrasjon av hele ladeanlegget. På denne måten unngår vi at ingen andre beboere enn de som bruker ladestasjonene betaler for strøm og drift av ladestasjonene.

Prisen er satt til 1,51 kr pr. kWh. Eksempel; en lading på totalt 20 kWh vil da koste ca 30 kr med dagens strømpriser. Prisen kan endre seg over tid.

support

EV Box tilbyr 24/7 kundesupport til alle kunder og brukere. Sende email til norwaysupport@evbox.no eller ringe 22 41 41 01 for hjelp og støtte.