Her kan du komme i kontakt med styret i Kirkeveien 71 Sameie. For tiden består styret av følgene personer:

  • Toril Flåskjer (leder) Tlf: 91398337
  • Sidsel Johnson Mørk
  • Derek Lacey (sekretær)
  • Johan Svensson
  • Lars Christer Fredberg (vara)
  • Bjørn Jensen (vara)

E-post: sameietk71@gmail.com
Post: Styret har en egen postkasse merket "Styret".

Navn *
Navn