A-E

Boligperm er din dokumentasjon av boligen på nett. Denne inneholder dokumentasjon om boligens interiør, tekniske løsninger, samt beskrivelse av vedlikeholdsrutiner. Informasjonen finnes på http://boligperm.no.

Se her for du informasjon om hvordan logge inn på din boligperm.

F

Alle skal ha fått utdelt FDV-dokumentasjon på papir ved overtagelse.