Container

Kjære beboer og sameier,

Det er fint å se at alle er flinke å rydde i bodene sine. Containeren ble full allerede på torsdag. Det kommer ny container i morgen. Det er bare å finne en plass enten i eller utenfor boden for det dere har ryddet og kaste det i morgen når containeren er på plass. Den vil bli stående noen dager. Vi ser an hvor raskt den fylles.

Vi ønsker dere en fin søndag.

Mvh

Styret

Feiing av uteområder

ABVK kommer for å feie uteområdene FREDAG 4 mai kl 1300-1700.

 

I den forbindelse må p-plassene (ute) og fellesarealer tømmes for biler.

Asker & Bærum VaktmesterKompani tar ikke ansvar for evnt. skader som følge av f. eks steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler el. l. som ikke er fjernet.

Dugnad 14 Mai

Det nærmer seg 17. mai og vi ønsker å gjøre fellesområdene fine til det, agendaen for dugnaden blir følgende:

Dugnaden er fra kl 15 - 19.

- Luke rundt busker og bed.
- Rake skråningen på vestsiden.
- Trimme hekkene.
- Spyle splitten og trappen over.
- Male brune dører ved A1 heisen.
- Plassere utemøbler.


Vi satser på sol ser frem til en flott dag ute.

Fint om du svarer med hvor mange som blir med deg, slik at vi kan planlegge dugnaden etter hvor mange som kommer. 
Legg gjerne ved en kommentar om du ønsker å bake. Eller om du vil informere om noe annet.

April

Det er endelig vår i luften og da er det på sin plass med litt info fra oss før årsmøtet.

Innbruddet: 

Under innbruddet som var før påske ble det totalt stjålet 5 syker, og flere ble ramponert. 4 innbrudd i forskjellige biler, en snøfreser ble tatt og en lader. Flere postkasse ble brutt opp. På grunn av at garasjeportåpnere ble stjålet måtte vi kode om alle garasjeportåpnere.

Innbruddet ble politianmeldt, bevis (film) oversendt politiet og saken er fortsatt under etterforskning. Vi håper beboere har fått igjen på forsikringen for det de har mistet.

Dugnad:

Dugnad blir holdt 14 Mai, slik at vi får det fint før 17 mai. Informasjonsskriv og påmelding kommer etter årsmøtet.

Container vil bli satt ut 11-15 mai slik at folk kan kaste det de måtte trenge å bli kvitt.

Sølvkre:

Det er blitt meldt inn til styret at ett fåtall seksjoner har eller har hatt sølvkre i leilighetene sine. Forekomstene er små, og det er så vidt vi vet snakk om få dyr. Sølvkre er helt ufarlige og ødelegger ikke boliger. Men de er naturligvis ikke noe vi ønsker å ha i husene våre. De bor ofte på bad (rundt sluk) og i boder. Dyrene er veldig lyssky og sees ofte kun i det man skrur på lyset i rommet hvor de befinner seg. Vi anbefaler folk som observerer disse om å drepe de med ett papir og kaste de i toalettet. Disse kommer ofte i hus gjennom pappesker med møbler (gjerne fra IKEA)

Vannlekkasje:

Det har vært vannlekkasje fra to leiligheter i 6 etasje ned en leilighet i 5 etasje. Stor snøsmelting og tette avløp på balkonger kan resultere i flere lekkasjer. 

Det er veldig viktig å sjekke avløp på terrasser vår og høst. Dette er spesielt viktig om du har toppetasje eller annen balkong hvor det samler seg snø. 

Ventilatorer:

Det er mange som forteller at de sliter med dårlige ventilatorer. Vi har vært i kontakt med Bjerke ventilasjon og spurt om råd. De sier at folk er flinke til å vaske filtrene i ventilatorene sine. Men det få vet er at man bør vaske spjeldet lenger oppe i ventilatoren med Zalo. Ofte er disse spjeldene så tilgriset i fett at de ikke åpner når eier vrir om bryteren. Dersom eier av seksjon ønsker service på ventilator (for egen kost) kan de kontakte styret for å få kontaktinfo til Bjerke. 

Sykler:

Kjære sykkeleiere som har bedt om plass i sykkelbodene våre.

Som dere ser av vedlagte Excel ark har hver bod sitt ark.

I fjor så listen slik ut, og nå trenger vi en oppdatering.

A. Sjekk hvor du har sykkelplass

B. om du fremdeles har behov for plassen

C. om du kan avgi plass til noen av dem som sykler hver dag

D. vennligst gi tilbakemelding så vi kan oppdatere listen:

sidsel.mork@icloud.com

Reklamasjoner

Kjære Beboer i K71

Det er nå passert over fem år siden beboere flyttet inn i A bygget. Derfor skal styret i sluttoppgjør med ABBL og AF gruppen, her skal vi blant annet få avsluttet de siste reklamasjonene som er igjen. 

Styret har ansvar for å følge opp reklamasjoner på fellesarealer, men vi ønsker også å hjelpe til med de reklamasjonene folk måtte ha utestående i sine seksjoner slik at vi kan få lukket alle saker.

Dersom du allerede har reklamert på ett eller flere punkt i seksjonen din ber vi deg om å sende en liste over reklamasjoner du har sendt inn (innenfor 5 års fristen) til oss på mail.Dette gjelder reklamasjoner som er sendt til ABBL eller Ove Grønbech. Klager til styret og andre ting som ikke er relevant i denne omgang bes vente med nå. 

Kort fattet: Dersom du har reklamert på feil/mangler i din seksjon og feilen ikke er utbedret. Samt at reklamasjonen var sendt til ABBL eller Ove Grønbech innenfor fem-års fristen. Send oss en mail slik at vi kan drøfte sakene i sluttoppgjøret. 

Dette gjelder både A og F, selv om F har nesten to år igjen av reklamasjonstiden.

Svar best sendes til oss innen i morgen tidlig.

Til info vil mail fra styret heretter komme fra adressen: sameietk71@gmail.com Vær obs på at det kan havne i søppelpost. 

Februar

Nå håper vi det snart er slutt på snøen og at våren begynner å titte fram. Det er veldig mye snø overalt, men måkingen har gått bra.

Årsoppgjør

Rett før jul ble det vedtatt å fjerne kravet om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak. Vedtaket får virkning fra regnskapsåret 2017.  Det betyr også at lovverkets begrensing i kravet for årsberetningen for små foretak er borte. Styret vil derfor erstatte styrets årsberetning med «Informasjon fra styret». Informasjonen anses ikke å være en del av årsoppgjøret. Vi vil benytte noen av punktene fra årsberetningen som mal for vårt informasjonsdokument.

Mail i styreportalen

Gjennom vår forretningsfører ABBL har vi en styreportal som styret benytter. Det er nå blitt mulig å opprette en egen styremail og få den integrert i styreportalen.  Dette vil gjøre det langt enklere å sende mail til alle eierne i Kirkeveien 71 med registrert e-post adresse. Vi vil starte med dette fra mars.

Årsmøte

Som dere allerede har fått varsel så går Årsmøte for Kirkeveien 71 av stabelen mandag den 23. april på Bekkestua bibliotek. Eventuelle forslag til årsmøte må meldes innen 11 mars. Endelig innkalling med klokkeslett kommer.

Valg av styre

Vi håper det er noen av dere som har lyst til å ta på dere et styreverv. Vi trenger en ny sekretær og et nytt varamedlem. Det er et hyggelig, seriøst og hardtarbeidende styre i Kirkeveien 71. Vi har møte en gang per måned og har ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver mellom møtene. Meld deg til valgkomiteen ved carl@fosli.net.

Grusdekke fra 2. til 6. etasje

Reklamasjon av det grusbelagte dekket utenfor heisen og i trappene i A1 og A2 har ikke ført fram. Vi har derfor bedt fire ulike firmaer om tilbud på å fornye dette slik at det ikke avgir løs sten/sand. Tilbudene skal være på plass før påske, og vi planlegger og få dette gjennomført i løpet av mai om været tillater det.

Vårdugnad

Primo mai vil styret arrangere den årlige vårdugnaden. I den forbindelse planlegger vi også å male dørene fra 1. til 6. etasje i A1 og A2 ut fra heisen.

Maling av støyskjerm

Støyskjerm mot Esso var planlagt malt sommeren 2017. På grunn av vær opp mot ledige ressurser ble dette ikke gjennomført. Dette er på nytt planlagt kommende sommer.

Avfall

En av avfallsbrønnene for papir er byttet til restavfall. Matavfall erstattet en for restavfall. Det gjorde at vi fikk for lite kapasitet på restavfall.

El bil lading

Vi har mottatt kroner 50 000 i støtte fra Bærum Kommune. Vi kan derfor sette hele anlegget i bestilling. 
Oppstart arbeider tidlig i mars. Ferdigstillelse månedsskiftet mars/april.

Info om elbil lading kan også leses på K71s hjemmeside under nyttig info.

Januar

Kjære beboere i Kirkeveien 71, Godt nytt år!

Ekstraordinært Sameiermøte

Den 18. Januar kl 18.00 vil det ble avholdt ekstraordinært sameiermøte på Bekkestua Bibliotek. Det er kun et punkt på agendaen. Det er investering i infrastruktur i garasjeanlegget for lading av El-biler. Egen innkalling vil bli sendt ut.

Aggregat i A2 står

Ventilasjonsaggregatet i A2 står. Vi venter på nye deler. De kommer på mandag og feilen blir da utbedret.

Juletrær

ABVK vil som tidligere år kjøre bort juletrær. Siste frist for å legge de ut ved avfallsanlegget er mandag i kommende uke.

Avfall

Vi må be om at ingen setter fra seg avfall utenfor avfallscontainerne.

 

Desember

Utebelysning

 Det er noe galt med utebelysningen som dere sikkert har sett. Både leverandøren og Lefdal som har utført monteringen arbeider med saken. De har ikke funnet feilen.

 

Belysning i A3

Det var en jordfeil på belysningen i fellesarealer i A3. Det er ikke ferdig rettet opp.

 

Dørlåser

De grønne boksene/Nødglassene til P1 og P2 er knust flere ganger i det siste. Da blir dørene stående ulåst. Si fra til styret om dere ser noe mistenkelig.

Ikke bruk nøkkelen til å dra opp dørene til hoveddør i F og A inntil Splitten. Da ødelegges låsene.

 

Innbrudd

Det har vært innbrudd på terrasser i 6.etasje. Vi ber alle om å passe på at dører er låst, ikke slippe inn uvedkommende og melde fra om dere opplever noe mistenkelig,

Styret ser på kameraplassering for å dekke inngangspartier bedre.

 

Heiser

Heisen i F har stoppet med personer i. Da virket ikke alarmknappen. Den fungerer nå. Etter gjentagende servicer skal heisen være i fin form igjen.

 

Heisen i A1 har hatt trøbbel med døren. Sist måtte det byttes en del. Døren hakker fordi det kommer rusk i dørskinnen. Vær obs på problemet.

 

Snømåking

Vinteren har nå startet. ABVK måker og strør for oss. Det står sandkasser ute ved F og i Splitten i A der beboere selv kan hente grus og strø ved behov.

 

HMS

Styret jobber aktivt med HMS. Vi har nettopp hatt vår andre vernerunde i år. På vår nettside K71.no finner dere vår HMS Plan, HMS informasjon for sameier med sjekkliste for leiligheter, risikoanalyse med tiltaksplan og retningslinjer ved brann.

 

Vedlikeholdsplan

ABBL har utarbeidet en 20 års Vedlikeholdsplan for sameiet. Denne planen følger styret.

 

Energikostnader

Det har vært mange utfordringer rundt varme og energi i Kirkeveien 71. I inneværende år øker kostnadene til energi av ulike grunner. Det ble belastet Nok 200 000 for lite i fjor, samt at kostnadene øker ytterligere 216 000,- i år. Det gir en økning i energikostnader på Nok 416 000 i inneværende år. Vi arbeider med dette og skal ha et møte med ABBL og AF Energi i nær framtid.

 

Husleie i 2018

På grunn av høyere energikostnader vurderer styret å legge på husleien med 2,5 prosent fra 1. Januar. Dette kommer vi tilbake til.

 

Vannlekkasjer

Som tidligere nevnt har det vært vannlekkasjer i tre seksjoner i A. Derfor bytter AF og GK rør en del under kjøkkenbenken i de fleste seksjonene. Vi minner om at de har ca 30 seksjoner igjen å fikse før de er ferdige. 

 

Postkasseskilt

Styret ønsker at alle har samme skilt på postkassene. Dersom ditt skilt er hjemmelaget eller feil vennligst send en mail til styret så lager vi nye og legger i postkassen din.

 

Vi ønsker alle en fin jul og en godt nytt år :)